RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLAŠkolu nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.

TERMÍN JE VE DNECH 25. 4. 2019, nástup do 17,30 hodin, do 30. 4. 2019, složení zkoušek a oběd.

Přednášky budou denně od pátku do pondělí od 8:00 do 16:00 hodin.

V podvečerních a večerních hodinách pak bude probíhat práce na radiostanici.

V úterý od 9:00 hodin proběhne přezkoušení před komisí ČTÚ.

Všichni lektoři Vám jistě rádi zodpoví jakékoli otázky týkající se radioamatérského provozu. Kurz není pro úplné začátečníky. Předpokládá se, zvláště u zájemců o třídu A, alespoň základní znalost o radioamatérském provozu. Frekventanti budou mít možnost prakticky si vyzkoušet a natrénovat spojení jak na KV (80m). Majitelé vysokoškolského diplomu slaboproudého oboru, nechť si ho vezmou ke zkouškám sebou. Je možné, že budou zproštěni zkoušky z techniky.

Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou aktivitou na výše uvedených pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem.

Poplatek za kurz je stanoven: 
poplatek dětská sleva do 18 let člen ČRK 1000,- Kč
poplatek dětská sleva do 18 let, senioři nad 65 let       1300,- Kč
poplatek účastníka 1 800,- Kč

Všechny poplatky budou hrazeny na účet DDM Hradec Králové na základě výzvy organizace.

Vaše přihláška bude akceptována, jakmile Vaše úhrada dojde na účet DDM.

Ubytování a stravování zajišťuje organizátor akce na základě požadavků účastníků. Celková cena ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v chatách s vlastní sprchou a WC je stanovena na cca 655,- Kč/ 1 den.

Bližší informace o ubytování najdete na http://www.stribrny-rybnik.cz/cz/

Zkoušky se budou konat formou testu pro obě třídy (A i N) současně, rozdíl je ve výběru a počtu otázek a při hodnocení v počtu potřebných bodů pro danou třídu. Tiskopis přihlášky ke zkouškám ČTÚ si vyplníte na místě. Na místě také obdržíte složenku na zaplacení poplatku pro ČTÚ.

Veškerá vzájemná komunikace bude probíhat pomocí elektronické pošty. Proto Vás prosíme o pozorné vyplnění kolonky "E-Mail", usnadní nám to vzájemnou komunikaci. Jakmile bude Vaše přihláška potvrzena, obdržíte kontaktní e-mail s tabulkou, ve které vyplníte požadované dny ubytování a dny stravování. Pokud se tak nestane do týdne, učiňte dotaz na organizátory proč. Pouze účastníci, kteří provedou úhradu ve stanoveném termínu, budou na ČTÚ nahlášeni ke zkoušce. Možné vrácení poplatku bude řešeno individuálně.

Organizátor kurzu se zavazuje, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro účel organizování tohoto kurzu. Po skončení této akce budou data vymazána.

Ze strany ČTÚ jsme byli upozorněni, že operátorská třída (A nebo N), kterou nahlásíte, bude u zkoušek závazná a nebude ji možné změnit.

Sledujte naše stránky další informace budou průběžně doplňovány na http://ok1ohk.barak.cz/?kurz

Elektronické přihlašování zahájeno 9:00 7. března 2019 (tlačítko na dole na stránce) nebo zde.

Minimální počet účastníků školy je 20 osob. Na zkoušky je počet účastníků max. 30. Zájemci, kteří se nezúčastní kurzu a zúčastní se pouze zkoušek, si musí vše zařídit prostřednictvím ČTÚ Praha.

Pořadatel nezajišťuje v letošním roce dozor nad nezletilými účastníky kurzu. U nezletilých účastníků vyžaduje zkušební orgán souhlas zákonného zástupce s konáním zkoušky operátora.