Přihláška
Domu dětí a mládeže
Rautenkrancova 1241, Hradec Králové
Povinné údaje jsou označeny tučným červeným popisem. Vyberte si kategorii, typ kroužku a pokud již známý tak i konrétní čas běhu kroužku. Úvodní schůzka je společná pro zvolený typ kroužku a všechny jeho běhy. Nemusíte se znova přihlašovat ke konkrétnímu běhu kroužku, pokud jste již přihlášeni k typu kroužku.
:
:
:
Potvrzujeme, že přihlášený nezletilý je zdravý a nemá zdravotní potíže. Bereme plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Zároveň bereme zodpovědnost za cestu nezletilého do zájmového útvaru a zpět. Potvrzujeme, že jsme se seznámili s Vnitřním řádem pro účastníky zájmového vzdělávání. Poplatek za členství v zájmovém útvaru se platí celoročně pokud není specifikováno jinak. Zásady ochrany osobních údajů (GDPR).