Vyhledání kroužků

V kroužcích lze vyhledávat výběrem v šedivém poli podle názvu a zkratky, kategorie, stáří účastníka, dne v týdnu a hodiny požadovaného začátku kroužku. Nevyplněné udaje nemají vliv na hledání. Při zadání stáří účastníka se vyhledají vhodné kroužky +- 1 rok od zadaného stáří. Při zadání hodiny požadovaného začátku kroužku se zobrazí kroužky začínající v rámci celé hodiny až do další hodiny.
(*) Zadání dne v týdnu a hodiny požadovaného začátku kroužku se použije jen u kroužků, u kterých jsou upřesněny jednotlivé termíny kroužků (obvykle nastavené až v druhé polovině září a/nebo po rozhodnutí v rámci informační schůzky) !

Výběr kroužku
roků
hodina
 hledat kroužky