Přehled kroužků a klubů pořádaných Barákem

 
 

Vážení přátelé,

v roce 2021/2022 jsme pro Vás a Vaše děti připravili nabídku zájmového vzdělávání. V této nabídce jsou uvedeny zájmové kroužky a kluby včetně základních informací. Podrobně Vás budou informovat naši interní pracovníci uvedení u jednotlivých kroužků.

Pokud by Vámi vybraný kroužek nebyl otevřen, nabídneme Vám na úvodní schůzce náhradní řešení. Baví-li Vás činnost, která není uvedena v nabídce obraťte se také na naše pracovníky a jistě se domluvíte na spolupráci.

Zápisné se platí celoročně zasláním částky na účet DDM a je nutné jej uhradit nejpozději do konce října.

Na shledanou se těší

Vojtěch Horák, ředitel DDM a kolektiv pracovníků a externích lektorů Baráku


      
DDM Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové tel: 495 514 531-3, fax: 495 511 208

Mgr. Horák Vojtěchředitel777 758 440
Mgr. Bursová Dagmarzástupce ředitele - judo, sport777 758 435
Sokolovská Janapedagog777 758 439
Hamsová Sandrapedagog - sport777 758 438
Mgr. Janků Janapedagog - jazyky, hudba777 758 434
Mgr. Rypl Jaroslavpedagog - estetika777 758 437
Bc. Semerádová Janapedagog - přírodověda777 758 436
Mgr. Zubr Vladislavpedagog - elektronika, technika, PC777 758 433
Dočekal Petrpedagog - robotika, programování777 758 431