Chovatelský kroužek
Členové kroužku se naučí základní informace o zvířatech, která jsou zde chována (hlodavci, plazi, okrasné ptactvo, akvarijní rybičky, poník). Dozví se původ zvířat, jejich chovatelské potřeby a naučí se správné manipulaci při přenosu zvířete či jak se k němu v různých situacích chovat. V kroužku dochází k plnohodnotné péči o zvířata, kterou vykonávají členové kroužku. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 53 z 54 
 Cena:1100 Kč 
 Běhy:Běh 'Chov 1': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, KDY: pondělí od 15:00 do 16:30, KDE: 017 - akvaristika, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 10 z 10 
  Běh 'Chov 2': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, KDY: úterý od 15:00 do 16:30, KDE: 017 - akvaristika, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 13 z 10 
  Běh 'Chov 3': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, KDY: středa od 15:00 do 16:30, KDE: 017 - akvaristika, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 10 z 10 
  Běh 'Chov 4': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, KDY: čtvrtek od 15:15 do 16:45, KDE: 017 - akvaristika, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 11 z 10 
  Běh 'Chov 5': VEDOUCÍ: Lucie Nečasová, KDY: pondělí od 16:30 do 18:00, KDE: 017 - akvaristika, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 9 z 10
 
Čtyřlístek 5-8 let
Členové kroužku se naučí hravou formou porozumět světu přírody a zvířátek. Součástí kroužku jsou různé poznávací hry, testíky, pracovní listy, povídání o zvířátkách, kreslení. Děti se budou moci mazlit se zvířátky, která jsou zde chována a zajistí jim základní potřeby.
Kroužky probíhají 1x týdně.
 
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 18 z 20 
 Cena:900 Kč 
 Poznámka: 
 Běhy:Běh 'Čtyř 1': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, KDY: pátek od 14:45 do 15:45, KDE: 017 - akvaristika, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 8 z 10
  Běh 'Čtyř 2': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, KDY: pátek od 16:00 do 17:00, KDE: 017 - akvaristika, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 10 z 9 
 
Matematika pro 2. st. ZŠ od 10 let
Kroužek je zaměřen na procvičování školní matematiky, doučování a přípravu na přijímací zkoušky. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Dagmar Bursová, kontaktní telefon: 777 758 435 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 3 z 3 
 Cena:1200 Kč 
 
Mladý badatel 4.-9. třída ZŠ
Zájmový útvar je zaměřen na poznávání světa kolem nás a přírodních zákonitostí prostřednictvím jednoduchých chemických a fyzikálních pokusů a pozorování.  Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Dagmar Bursová, kontaktní telefon: 777 758 435 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 1 z 1 
 Cena:1200 Kč 
 
Mladý přírodovědec 10-15 let
Členové útvaru si budou různými způsoby (práce v terénu, rozbory přírodnin a jevů z přírody) rozšiřovat vědomosti v oblasti živé a neživé přírody. Součástí kroužku je příprava na soutěže YPEF a Zlatý list. V kroužku jsou využívány i mikroskopy, dataprojektor a je zde prostor i pro individuální zájmy a náměty ze strany členů kroužku. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 8 z 12 
 Cena:1200 Kč 
 Poznámka: 
 Běhy:Běh 'MP': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, KDY: čtvrtek od 17:00 do 18:30, KDE: 101 - klubovna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 8 z 12
 
Rybářský kroužek 7-15 let
Podmínkou pro členství v kroužku je zahájená školní docházka. Členové kroužku se naučí základy anatomie ryb, rybářský řád a jak dbát ochranu přírody. Součástí kroužku je možnost získání rybářské povolenky. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 92 z 70 
 Cena:750 Kč 
 Běhy:Běh 'RK pokročilí 4': VEDOUCÍ: Martin Staněk, Jan Valenta, KDY: pondělí od 17:00 do 18:30, KDE: 008 - klubovna airsoftu, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 19 z 14 
  Běh 'RK pokročilí 5': VEDOUCÍ: František Chmelík st., KDY: úterý od 16:30 do 18:00, KDE: 008 - klubovna airsoftu, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 8 z 8 
  Běh 'RK pokročilí 6': VEDOUCÍ: Luboš Samek, KDY: čtvrtek od 16:30 do 18:00, KDE: 008 - klubovna airsoftu, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 10 z 9 
  Běh 'RK začátečníci 1': VEDOUCÍ: Petr Holub, Tomáš Prokop, KDY: úterý od 17:00 do 18:30, KDE: 220 - rybářská klubovna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 20 z 17 
  Běh 'RK začátečníci 2': VEDOUCÍ: Pavel Hurdálek, KDY: středa od 16:30 do 18:00, KDE: 220 - rybářská klubovna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 18 z 15 
  Běh 'RK začátečníci 3': VEDOUCÍ: Mgr. Michal Brodský, DiS., Radislav Janků, KDY: čtvrtek od 16:30 do 18:00, KDE: 220 - rybářská klubovna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 17 z 10