Chovatelský kroužek
Členové kroužku se naučí základním informacím o zvířatech, která jsou zde chována (hlodavci, plazi, okrasné ptactvo, akvarijní rybičky, poník). Dozví se původ zvířat, jejich chovatelské potřeby a naučí se správné manipulaci při přenosu zvířete či jak se k němu chovat při jídle. V kroužku dochází k plnohodnotné péči o zvířata, kterou členové kroužku vykonávají.  Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Zahajovací schůzka:18:30 18.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 14 z 36 
 Cena:1000 Kč 
 
Čtyřlístek 6-8 let
Členové kroužku se naučí hravou formou porozumět světu přírody a zvířátek. Součástí kroužku jsou různé poznávací hry, testíky, pracovní listy, povídání o zvířátkách, kreslení. Členové kroužku se budou moci mazlit se zvířátky, které jsou zde chována a zajistí jim základní potřeby.  Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Zahajovací schůzka:18:00 16.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 2 z 9 
 Cena:800 Kč 
 
Matematika pro 2. st. ZŠ od 10 let
Kroužek je zaměřen na procvičování školní matematiky, doučování a přípravu na přijímací zkoušky. Kroužky probíhají 1 x týdně.
 Informace:Mgr. Dagmar Bursová, kontaktní telefon: 777 758 435 
 Zahajovací schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 2 z 10 
 Cena:1000 Kč 
 
Mladý badatel 4.-9. třída ZŠ
Zájmový útvar je zaměřen na poznávání světa kolem nás a přírodních zákonitostí prostřednictvím jednoduchých chemických a fyzikálních pokusů a pozorování. Poplatek za zájmový útvar je hrazen z fondů EU. Kroužky probíhají 1 x týdně.
 Informace:Mgr. Dagmar Bursová, kontaktní telefon: 777 758 435 
 Zahajovací schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 2 z 12 
 Cena:oznámíme 
 
Mladý botanik (MB)
V Mladém botanikovi se děti pomocí her, pracovních listů a povídání naučí potřebám rostlin. Součástí kroužku jsou výpravy do městských parků a přírody. Zasadí si cibuloviny a zeleninu, poznají náročnost, která stojí za pěstitelským úspěchem. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Zahajovací schůzka:18:30 16.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 10 
 Cena:800 Kč 
 
Mladý přírodovědec 10-15 let
Členové útvaru si budou různými způsoby rozšiřovat vědomosti v oblasti živé a neživé přírody. Součástí kroužku je příprava na soutěže YPEF a Zlatý list. V kroužku jsou využívány i mikroskopy, dataprojektor a je zde prostor i pro individuální zájmy a náměty ze strany členů kroužku. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Zahajovací schůzka:18:00 17.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 12 
 Cena:1200 Kč 
 
Rybářský kroužek 7-15 let
Základy anatomie ryb, rybářský řád, ochrana přírody, možnost získání rybářské povolenky. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Zahajovací schůzka:16:30 25.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 14 z 60 
 Cena:700 Kč 
 Běhy:Běh 'Pokročilí': , KAPACITA: přihlášeno 2 z 30
  Běh 'Začátečníci': , KAPACITA: přihlášeno 1 z 30