Chovatelský kroužek
Členové kroužku se naučí základní informace o zvířatech, která jsou zde chována (hlodavci, plazi, okrasné ptactvo, akvarijní rybičky, poník). Dozví se původ zvířat, jejich chovatelské potřeby a naučí se správné manipulaci při přenosu zvířete či jak se k němu v různých situacích chovat. V kroužku dochází k plnohodnotné péči o zvířata, kterou vykonávají členové kroužku. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 30 z 45 
 Cena:1100 Kč 
 
Čtyřlístek 5-8 let
Členové kroužku se naučí hravou formou porozumět světu přírody a zvířátek. Součástí kroužku jsou různé poznávací hry, testíky, pracovní listy, povídání o zvířátkách, kreslení. Děti se budou moci mazlit se zvířátky, která jsou zde chována a zajistí jim základní potřeby.
Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 14 z 18 
 Cena:900 Kč 
 
Mladý badatel 9-13 let
Zájmový útvar je zaměřen na poznávání světa kolem nás a přírodních zákonitostí prostřednictvím jednoduchých chemických a fyzikálních pokusů a pozorování. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Dagmar Bursová, kontaktní telefon: 777 758 435 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 12 
 Cena:1400 Kč 
 
Mladý přírodovědec 10-15 let
Členové útvaru si budou různými způsoby (práce v terénu, rozbory přírodnin a jevů z přírody) rozšiřovat vědomosti v oblasti živé a neživé přírody. Součástí kroužku je příprava na soutěže YPEF a Zlatý list. V kroužku jsou využívány i mikroskopy, dataprojektor a je zde prostor i pro individuální zájmy a náměty ze strany členů kroužku. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 1 z 9 
 Cena:1200 Kč 
 
Rybářský kroužek 7-15 let
Podmínkou pro členství v kroužku je zahájená školní docházka. Členové kroužku se naučí základy anatomie ryb, rybářský řád a jak dbát ochranu přírody. Součástí kroužku je možnost získání rybářské povolenky. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Cena:750 Kč 
 Kroužky:Kroužek 'Rybářský kroužek - pokročilí': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, , KAPACITA: přihlášeno 17 z 35
  Kroužek 'Rybářský kroužek - začátečníci': VEDOUCÍ: Bc. Jana Semerádová, , KAPACITA: přihlášeno 15 z 35