Anglický jazyk - pokročilí 11-18 let
Členové kroužku si prohloubí komunikační obraty a gramatické jevy. Děti si procvičí a zopakují základní vědomosti. Dále se bude rozšiřovat jejich slovní zásoba pomocí her a různých cvičení. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 15 z 20 
 Cena:1200 Kč 
 Běhy:Běh 'Angličtina': VEDOUCÍ: Anna Králová, KDY: pondělí od 17:00 do 18:00, KDE: DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 15 z 20
 
Čtenářský klub 5.-9. třída ZŠ
Čtenářský klub pro děti 2. stupně ZŠ. Je určen pro všechny čtenáře či nečtenáře, kteří si chtějí společně vést čtenářský deník, který mohou využít do výuky ve škole. Knížky ke čtení budou vybírány podle školních seznamů četby.  Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 Běhy:Běh 'ČK ': , KAPACITA: přihlášeno 0 z 15
 
Francouzský jazyk - začátečníci 4.-9. třída ZŠ
V tomto klubu se děti seznámí s francouzštinou a francouzskou kulturou hravou a komunikativní formou.  Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Dagmar Bursová, kontaktní telefon: 777 758 435 
 Informační schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 1 z 1 
 Cena:1200 Kč