Anglický jazyk - pokročilí 11-18 let
Členové kroužku si prohloubí komunikační obraty a gramatické jevy. Děti si procvičí a zopakují základní vědomosti. Dále se bude rozšiřovat jejich slovní zásoba pomocí her a různých cvičení. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 9 z 15 
 Cena:1200 Kč 
 Běhy:Běh 'AJ - pokročilí': VEDOUCÍ: Anna Králová, KDY: pondělí od 17:00 do 18:00, KDE: 101 - klubovna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 9 z 10
 
Anglický jazyk - začátečníci 1.-4. třída ZŠ
Členové kroužku si zábavnou formou osvojí základní slovní zásobu, komunikační obraty a gramatické jevy. Kroužek lze využít i jako procvičovací pro začátečníky ve školní výuce. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 3 z 15 
 Cena:1200 Kč 
 
Čtenářský klub 5.-9. třída ZŠ
Čtenářský klub pro děti 2. stupně ZŠ. Je určen pro všechny čtenáře či nečtenáře, kteří si chtějí společně vést čtenářský deník, který mohou využít do výuky ve škole. Knížky ke čtení budou vybírány podle školních seznamů četby.  Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 1 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 
Francouzský jazyk - začátečníci 4.-9. třída ZŠ
V tomto klubu se děti seznámí s francouzštinou a francouzskou kulturou hravou a komunikativní formou. Poplatek za zájmový útvar je hrazen z fondů EU. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Dagmar Bursová, kontaktní telefon: 777 758 435 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 12 z 12 
 Cena:oznámíme 
 Běhy:Běh 'FJ': , KAPACITA: přihlášeno 12 z 12 
 
Německý jazyk pro mírně pokročilé 9-18
Členové zájmového útvaru se seznámí s rozšiřujícími gramatickými jevy a prohloubí si dovednosti při použití cílového jazyka v běžné komunikaci. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 15 
 Cena:1200 Kč 
 
Německý jazyk pro začátečníky 7-18 let
Členové kroužku si osvojí základní komunikační obraty a gramatické jevy. 
Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 1 z 15 
 Cena:1200 Kč