Kreativka - kreativní tvorba 6-15 let
Aranžování, prostorové vytváření, dekorace, šperky, malba na sklo, práce s textilem, různé kreativní činnosti v patnácti pracovních lekcích. Kroužky probíhají 1x za 14 dní, sudý týden. 
 Informace:PaedDr. Jitka Šestáková, kontaktní telefon: 777 758 441 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 16 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 Poznámka:

Kroužky ve školním roce 2019/2020 probíhaji ve středu od 15:00 do 16:30 hodin v těchto dnech.

16.10.2019

13.11.2019

27.11.2019

11.12.2019

8.1.2020

22.1.2020

5.2.2020

19.2.2020

18.3.2020

2.4.2020

15.4.2020

29.4.2020

13.5.2020

27.5.2020

10.6.2020

 
 
Paleta od 1. třídy ZŠ
Kreativní tvoření převážně pro žáky mladšího školního věku - I.stupeň ZŠ. Práce s papírem, textilem a různými materiály, malba na sklo a jiné výtvarné techniky, kresba, malba, atd. Celkem 15 pracovních lekcí. Kroužky probíhají 1x 14 dní. 
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 10 z 10 
 Cena:1000 Kč 
 Běhy:Běh 'Paleta': VEDOUCÍ: Mgr. Jaroslav Rypl, KDY: sudé týdny, čtvrtek od 15:30 do 17:00, KDE: 319 - výtvarný ateliér, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 8 z 10 
 
Průvodce výtvarnými technikami 10-15 let
Děti staršího školního věku projdou všemi základními výtvarnými technikami. Při práci v kresbě, malbě, grafice i keramice bude kladen zvláštní důraz na nové techniky a možnosti jejich kombinace s tradičním pojetím. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 12 z 12 
 Cena:1200 Kč 
 Běhy:Běh 'PVT': VEDOUCÍ: Mgr. Jaroslav Rypl, KDY: středa od 16:00 do 17:30, KDE: 319 - výtvarný ateliér, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 11 z 12 
 
Tvoření (s) přírodou
Členové zájmového útvaru budou vytvářet z přírodnin různá díla, budou je kombinovat s dalšími materiály. Dozvědí se o zajímavostech z přírody a říše zvířat. Součástí kroužku je i společná tvorba výtvarných děl a tématické procházky pro sběr přírodnin. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 1 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 
Všeobecná příprava na talentové zkoušky pro SŠ 7.-9.třída
Všeobecná příprava pro žáky hlásící se na střední školy vyžadující složení talentových zkoušek - kresba, modelování, ... Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 1 z 8 
 Cena:1200 Kč