Kreativka - kreativní tvorba od 5. třídy ZŠ
Aranžování, prostorové vytváření, dekorace, šperky, malba na sklo, práce s textilem, různé kreativní činnosti v patnácti pracovních lekcích. Kroužky probíhají 1x za 14 dní lichý týden. 
 Informace:PaedDr. Jitka Šestáková, kontaktní telefon: 777 758 441 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 7 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 Běhy:Běh 'Kreativka': VEDOUCÍ: PaedDr. Jitka Šestáková, KDY: liché týdny, úterý od 15:30 do 17:00, KDE: 324 - keramický ateliér, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 7 z 15
 
Paleta od 5 let
Kreativní tvoření  pro předškoláky a žáky mladšího školního věku - I. stupeň ZŠ. Práce s papírem, textilem a různými materiály, malba na sklo a jiné výtvarné techniky, kresba, malba, grafika, atd.
Kroužky probíhají 1x týdně.
 
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 12 z 16 
 Cena:1300 Kč 
 Běhy:Běh 'Paleta': VEDOUCÍ: Mgr. Jaroslav Rypl, KDY: čtvrtek od 15:30 do 17:00, KDE: 319 - výtvarný ateliér, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 12 z 16
 
Průvodce výtvarnými technikami 10-15 let
Děti staršího školního věku projdou všemi základními výtvarnými technikami. Při práci v kresbě, malbě, grafice i keramice bude kladen zvláštní důraz na nové techniky a možnosti jejich kombinace s tradičním pojetím. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 15 z 16 
 Cena:1350 Kč 
 Běhy:Běh 'PVT': KDY: středa od 16:00 do 17:30, KDE: 319 - výtvarný ateliér, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 15 z 16
 
Tvořilka od 6 let
Výtvarné práce s různým materiálem, výroba dekorací, šperků a doplňků. Seznámení s řadou technik. Celkem 15 pracovních lekcí. Kroužky probíhají 1x za 14 dní lichý týden. 
 Informace:PaedDr. Jitka Šestáková, kontaktní telefon: 777 758 441 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 7 z 15 
 Cena:700 Kč 
 Běhy:Běh 'Tvořilka': VEDOUCÍ: PaedDr. Jitka Šestáková, KDY: liché týdny, pondělí od 15:00 do 16:00, KDE: 324 - keramický ateliér, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 7 z 15
 
Všeobecná příprava na talentové zkoušky pro SŠ 7.-9.třída
Všeobecná příprava pro žáky hlásící se na střední školy vyžadující složení talentových zkoušek - kresba, modelování, ... Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 5 z 10 
 Cena:1200 Kč 
 Běhy:Běh 'VPTZ': KDY: úterý od 17:00 do 18:30, KDE: 319 - výtvarný ateliér, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 5 z 10