Kreativka - kreativní tvorba 6-15 let
Aranžování, prostorové vytváření, dekorace, šperky, malba na sklo, práce s textilem, různé kreativní činnosti v patnácti pracovních lekcích. Kroužky probíhají 1x za 14 dní, sudý týden.
 Informace:PaedDr. Jitka Šestáková, kontaktní telefon: 777 758 441 
 Zahajovací schůzka:16:00 02.10.2019
319 - výtvarný ateliér, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 6 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 
Kreativní dílna 6-15 let
Výtvarné práce s různým materiálem, výroba dekorací, šperků a doplňků. Seznámení s řadou technik, celkem 15 pracovních lekcí.
Kroužky probíhají 1x za 14 dní, sudý týden.
 Informace:PaedDr. Jitka Šestáková, kontaktní telefon: 777 758 441 
 Zahajovací schůzka:16:00 01.10.2019
319 - výtvarný ateliér, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 
Paleta od 1. třídy ZŠ
Kreativní tvoření převážně pro žáky mladšího školního věku - I.stupeň ZŠ. Práce s papírem, textilem a různými materiály, malba na sklo a jiné výtvarné techniky, kresba, malba, atd. Celkem 15 pracovních lekcí. Kroužky probíhají 1x 14 dní.
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Zahajovací schůzka:16:00 17.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 1 z 8 
 Cena:1000 Kč 
 
Průvodce výtvarnými technikami 10-15 let
Děti staršího školního věku projdou všemi základními výtvarnými technikami. Při práci v kresbě, malbě, grafice i keramice bude kladen zvláštní důraz na nové techniky a možnosti jejich kombinace s tradičním pojetím. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Zahajovací schůzka:16:30 17.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 8 
 Cena:1200 Kč 
 
Tvoření (s) přírodou
Členové zájmového útvaru budou vytvářet z přírodnin různá díla, budou je kombinovat s dalšími materiály. Dozvědí se o zajímavostech z přírody a říše zvířat. Součástí kroužku je i společná tvorba výtvarných děl a tématické procházky pro sběr přírodnin. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Bc. Jana Semerádová, kontaktní telefon: 777 758 436 
 Zahajovací schůzka:18:00 19.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 
Všeobecná příprava na talentové zkoušky pro SŠ 7.-9.třída
Všeobecná příprava pro žáky hlásící se na střední školy vyžadující složení talentových zkoušek - kresba, modelování, ... Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jaroslav Rypl, kontaktní telefon: 777 758 437 
 Zahajovací schůzka:16:30 18.09.2019
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 8 
 Cena:1200 Kč