Programování Arduino od 10 let
Programování mikropočítače Arduino. Řízení jednoduchých i náročnějších úloh robotiky a automatizace. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Vladislav Zubr, kontaktní telefon: 777 758 433 
 Informační schůzka:oznámíme
312 - počítačová učebna, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Cena:1300 Kč 
 Kroužky:Kroužek 'Arduino': KDY: středa od 15:00 do 17:00, KDE: 214 - klubovna elektroniky, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 4 z 10
 
Programování BBC micro:bit od 10 let
Kroužek je určený pro nováčky v oblasti programování. Žáci mají k dispozici mikropočítač, na kterém spouští jednotlivé programy vytvořené na počítači a připojují k němu další komponenty. Seznámí se se základními principy tvorby programů v grafickém jazyce Microsoft MakeCode. Vyzkouší si práci s různými vstupními a výstupními prvky (tlačítka, LED matice, gyroskopický senzor, ...). Kroužek je vhodným úvodem pro práci s Arduinem. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Vladislav Zubr, kontaktní telefon: 777 758 433 
 Informační schůzka:oznámíme
312 - počítačová učebna, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Cena:1300 Kč 
 Kroužky:Kroužek 'BBC Micro:bit': VEDOUCÍ: Petr Dočekal, KDY: čtvrtek od 16:00 do 17:00, KDE: 312 - počítačová učebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 1 z 10
 
Programování Python od 13 let
Programování v jazyce Python je určeno pro všechny, kteří se chtějí seznámit s profesionálním programovacím nástrojem. Python je jazyk pro programování aplikací pracující na různých platformách operačních systémů. Předpokládáme znalost základů programování. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Vladislav Zubr, kontaktní telefon: 777 758 433 
 Informační schůzka:oznámíme
312 - počítačová učebna, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Cena:1200 Kč 
 Kroužky:Kroužek 'Python': VEDOUCÍ: Petr Dočekal, KDY: pátek od 15:00 do 17:00, KDE: 312 - počítačová učebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 1 z 15
 
Programování Scratch 10-15 let
Pro děti se zájmem o programování. Na jednoduchém programovacím nástroji Scrach se členové seznámí se strukturou programu, použitím jednotlivých algoritmů a použitím procedur a funkcí. V dalších letech získané znalosti mohou využít v dalších kroužcích. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Vladislav Zubr, kontaktní telefon: 777 758 433 
 Informační schůzka:oznámíme
312 - počítačová učebna, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Cena:1200 Kč 
 Kroužky:Kroužek 'Scrach': VEDOUCÍ: Mgr. Vladislav Zubr, KDY: úterý od 15:00 do 17:00, KDE: 312 - počítačová učebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 4 z 15
 
Robotika Lego od 10 let

Začátečníci pracují s robotem Edison a stavebnicí LEGO Spike Prime. Staví různé roboty, kterým přes PC naprogramují jednoduché i složitější pokyny. Pokročilí staví a programují složitější roboty ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Nejzkušenější robotici se se soutěžním týmem účastní různých robotických soutěží nejen v České republice ale i v zahraničí.

Kroužky probíhají 1x týdně.
 
 Informace:Mgr. Vladislav Zubr, kontaktní telefon: 777 758 433 
 Informační schůzka:oznámíme
312 - počítačová učebna, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Cena:1500 Kč 
 Kroužky:Kroužek 'Robotika Lego - mírně pokročilí': VEDOUCÍ: Petr Dočekal, KDY: úterý od 17:00 do 19:00, KDE: 312 - počítačová učebna, DDM, Rautenkrancova/ 313 - učebna aplikované elektroniky, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 3 z 10
  Kroužek 'Robotika Lego - pokročilí': VEDOUCÍ: Petr Dočekal, KDY: liché týdny, čtvrtek od 17:00 do 19:00, KDE: 312 - počítačová učebna, DDM, Rautenkrancova/ 313 - učebna aplikované elektroniky, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 0 z 10
  Kroužek 'Robotika Lego - začátečníci': VEDOUCÍ: Petr Dočekal, KDY: pondělí od 17:00 do 19:00, KDE: 312 - počítačová učebna, DDM, Rautenkrancova/ 313 - učebna aplikované elektroniky, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 2 z 10
 
Tvorba webu - začátečníci od 7. třídy ZŠ
Žáci se seznámí s celosvětovou sítí Internet. Naučí se využívat její zdroje, ale vytvořit si i své „stránky“, které je budou v Internetu reprezentovat (stránky HTML, CSS, jazyk Javascript). Žáci získají i svojí elektronickou schránku (Email). Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Vladislav Zubr, kontaktní telefon: 777 758 433 
 Informační schůzka:oznámíme
312 - počítačová učebna, Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 2 z 15 
 Cena:1200 Kč