Hudebka hravě 9-18
Hudebka hravě aneb jak se o hudbě, nástrojích, historii a známých skladbách dozvědět více. Formou prezentací, kvízů, filmů a návštěv koncertů se budeme dále hudebně vzdělávat. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 0 z 15 
 Cena:1000 Kč 
 
Keyboard - pokročilí od 1. třídy ZŠ
Členové kroužku si budou dále prohlubovat znalosti a dovednosti při hře na tento elektronický nástroj. Děti se naučí složitější prstoklady, překlady rukou. Součástí bude také zvládnutí hudební teorie (akordy, intervaly…). Na konci školního roku předvedou na vystoupení DDM těžší a složitější písně. Výuka je ve skupinách po max. 5 lidech. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 13 z 15 
 Cena:1700 Kč 
 Běhy:Běh 'Key - pokr. 1': VEDOUCÍ: Mgr. Kateřina Milerská, KDY: pondělí od 15:00 do 16:00, KDE: 032 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 5 z 5 
  Běh 'Key - pokr. 2': VEDOUCÍ: Mgr. Kateřina Milerská, KDY: středa od 16:00 do 17:00, KDE: 032 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 5 z 5 
 
Keyboard - začátečníci od 1. třídy ZŠ
Členové kroužku se seznámí s tímto hudebním nástrojem a osvojí si základní návyky při hře na tento elektronický nástroj. Děti se naučí základní prstoklady, souhru levé a pravé ruky. Součástí bude také zvládnutí hudební teorie (noty, pomlky,…). Na konci školního roku budou mít děti zásobu jednoduchých písní a skladeb, které předvedou na vystoupení DDM. Výuka je ve skupinách po max. 5 lidech. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 10 z 10 
 Cena:1700 Kč 
 Běhy:Běh 'Key - zač. 1': VEDOUCÍ: Mgr. Kateřina Milerská, KDY: pondělí od 16:00 do 17:00, KDE: 032 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 3 z 5 
  Běh 'Key - zač. 2': VEDOUCÍ: Mgr. Kateřina Milerská, KDY: středa od 15:00 do 16:00, KDE: 032 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 3 z 5 
 
Kytara - pokročilí od 4. třídy ZŠ
Členové kroužku budou pokračovat v rozvíjení znalostí a dovedností ve hře na kytaru. Děti se naučí tzv. barré akordy, těžší doprovodné rytmy a rozšíří svůj repertoár o složitější a známější písně. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 32 z 38 
 Cena:1400 Kč 
 Běhy:Běh 'Kytara 2. ročník - 1': VEDOUCÍ: Mgr. Jana Janků, KDY: pondělí od 15:00 do 16:00, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 5 z 5 
  Běh 'Kytara 2. ročník - 2': VEDOUCÍ: Mgr. Jana Janků, KDY: úterý od 16:00 do 17:00, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 5 z 5 
  Běh 'Kytara 2. ročník - 3': VEDOUCÍ: Mgr. Jana Janků, KDY: středa od 15:00 do 16:00, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 6 z 5 
  Běh 'Kytara 3. ročník': VEDOUCÍ: Mgr. Jana Janků, KDY: čtvrtek od 16:00 do 17:00, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 9 z 9 
  Běh 'Kytara 4. ročník': VEDOUCÍ: Mgr. Jana Janků, KDY: pondělí od 17:15 do 18:15, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova; KDY: středa od 18:00 do 19:00, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 6 z 6 
 
Kytara - začátečníci od 4. třídy ZŠ
Členové kroužku se seznámí s tímto hudebním nástrojem a osvojí si základní techniky doprovodné hry na akustickou kytaru a základy zpěvu. Začátečníci se naučí ladění kytary, základní akordy a rytmy, kterými pak zahrají a zazpívají několik jednoduchých písní. Některé z nich poté zahrají na vystoupení DDM. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 19 z 20 
 Cena:1400 Kč 
 Běhy:Běh 'Kytara - zač. 1': VEDOUCÍ: Tereza Novotná, KDY: pondělí od 16:15 do 17:15, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 5 z 5 
  Běh 'Kytara - zač. 2': VEDOUCÍ: Mgr. Jana Janků, KDY: úterý od 15:00 do 16:00, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 5 z 5 
  Běh 'Kytara - zač. 3': VEDOUCÍ: Tereza Novotná, KDY: středa od 16:00 do 17:00, KDE: 031 - hudebna, DDM, Rautenkrancova, KAPACITA: přihlášeno 5 z 5 
 
Muzikantská školička 5-7 let
Členové kroužku se seznámí se základními prvky rytmiky, naučí se hrát na jednoduché doprovodné nástroje z Orffovy sady (bubínek, ozvučná dřívka, triangl), osvojí si správnou techniku dýchání a naučí se zpívat lidové a pohádkové písničky, jednoduché básničky, říkanky. Kroužky probíhají 1x týdně. 
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 7 z 15 
 Cena:1200 Kč 
 Běhy:Běh 'MuŠko': VEDOUCÍ: Sára Žabová, , KAPACITA: přihlášeno 7 z 7 
 
Všeobecná příprava k talentovým zkouškám na SŠ 8.-9. třída ZŠ
Všeobecná příprava pro žáky, kteří se hlásí na střední školu, kde budou skládat talentové zkoušky. V kroužku se budeme zaměřovat na základní hru na klávesy, rytmiku, zpěv, intonaci, výslovnost a artikulaci. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Zahajovací schůzka:oznámíme
Dům dětí a mládeže, Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 2 z 12 
 Cena:1200 Kč 
 
Zobcová flétna od 6 let
Členové kroužku se seznámí s tímto jednoduchým hudebním nástrojem a osvojí si základní techniky hry. Děti se naučí správně dýchat a získají základní znalosti hudební teorie. Na konci školního roku předvedou několik skladeb na Akademii DDM.  Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 3 z 15 
 Cena:1200 Kč 
 
Zpívání pro radost 7-18 let
Členové kroužku se naučí základní techniky správného zpěvu. Základem budou jednoduché a známé písně (lidové, umělé). Další náplní bude zpívání současných populárních písní v kolektivu, ale i hitů z minulého století. Pro odvážlivce bude prostor pro sólový zpěv a možnost vyzkoušení karaoke. Kroužky probíhají 1x týdně.
 Informace:Mgr. Jana Janků, kontaktní telefon: 777 758 434 
 Kapacita kroužku:přihlášeno 5 z 20 
 Cena:1000 Kč